Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115105620 “Бластбор” ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград гр. Асеновград, ул.”Иван Вазов”№40
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград BG161PO001-1.4.03-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз