Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104110107 ЕТ "ЙОРДАН СИРАКОВ"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица гр. Горна Оряховица-5100, ул.ХАН КРУМ 5 , вх. Д
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Реконструкция на общинска пътна мрежа - I етап” - Община Горна Оряховица BG161PO001-2.1.02-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз