Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ДЗЗД "Димово-Руженци БГВН 2011"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1111,бул."Шипчен-ски проход" № 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 30 Рехабилитация на път ІІІ-102 Бела – Белоградчик, област Видин BG161PO001-2.1.01-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз