Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име КОПИЛИНК ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София район Лозенец, бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ , бл. 38, ап. 12
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"С безопасен труд по пътя на успеха" 07.08.2012 77 099 77 099 0 77 094 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG051PO001-2.1.05-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз