Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200845651 "ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ" ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград, ул. "Тодор Алекандров" 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр.Банско и гр.Добринище BG161PO001-4.1.03-0041-C0001
Долината на Струма BG161PO001-3.2.03-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз