Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160087879 "Мед лайн" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив, ул."Георги Груев",№6, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив BG161PO001-1.1.05-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз