Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 122082104 РТК ООД
Седалище Област: София област Oбщина: Елин Пелин 2109 Елин Пелин ул.Кирил и Методий №23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро BG161PO005-3.0.01-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз