Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200012034 "Ружа -Р' ЕООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен кв. "Дружба" , бл. 12, вх. Д, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН BG161PO002-3.3.02-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз