Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176137682 Обединение "ПРОСВЕТА"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" № 69, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на общинската образователна инфраструктура на град Шумен BG161PO001-1.1.09-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз