Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 820189566 ОЛИМП-В. Куманов ЕТ
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч ул. Цар Шишман №23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат от черни и цветни метали и сплави" BG161PO003-1.1.01-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз