Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117093227 "Лаборатория по геотехника и геоекология" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр.Русе, ул."Черно море"2Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене BG161PO001-4.1.04-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз