Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Имиджарт Дизайн ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Черковна"№ 57, офис 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация BG051PO002-1.2.04-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз