Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130182549 "Делфин Проект-Екотехника" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1202, ул. "Тимок" No.4, ет.6, ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" BG161PO005-1.0.07-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз