Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200532731 "Нисан София" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Н. Вапцаров" No.47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица" BG161PO005-3.0.07-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз