Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120557933 "ЩЕРЕВСТРОЙ" ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян ул." Наталия" № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Укрепване на подпорните стени на река Златна панега от ОК 302 до ОК 231, гр. Луковит" BG161PO001-4.1.04-0058-C0001
Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян BG161PO001-1.4.06-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз