Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115015062 Пътинженеринг
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. Найчо Цанов 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград - Крумовград BG161PO001-2.1.01-0014-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово BG161PO005-1.0.02-0077-C0001
„С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” BG161PO001-3.1.02-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз