Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101798577 "Толи Проект" ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград Гр. Благоевград, ул. "Вардар" № 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград BG161PO001-1.4.02-0046-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз