Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104548835 ЕТ Ейнджъл - М
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Полски Тръмбеш 5180 Полски Тръмбеш първи май 4 А, вх. в, ет. 3, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица BG051PO001-5.2.06-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз