Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Фрукт-Н" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Люлин"1,бл.013,вх.В, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Равнопоставени - създаване на Дневен център за възрастни с увреждания в град Видин” BG051PO001-5.2.06-0105-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз