Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201002718 АЛ-ТРАНС 13
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ж.к. "Съединение", бл.8,вх.А, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разкриване и предоставяне на социална услуга резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип, за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село BG051PO001-5.2.06-0205-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз