Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114627284 ЕТ "ММ - Петър Методиев"
Седалище Област: Плевен Oбщина: Левски 5900 Левски ул. Христо Смирненски 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижа в дома – предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник на територията на община Левски” BG051PO001-5.2.07-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз