Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102662516 ХИДРОСТРОЙ ИНВЕСТ
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Братя Даскалови 6250 Братя Даскалови ул. СЕПТЕМВРИЙЦИ No 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос BG161PO001-1.4.06-0005-C0001
С грижа към детето BG161PO001-1.1.11-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз