Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103949184 "Пер енд Ви" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна, ж.к "Чайка", бл.21, вх.А, ет.12, ап.68
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Балчик - укрепване свлачище „Сборно място”, подобект: „Вертикална шахта 5” и подобект: „Вертикална шахта 6” BG161PO001-1.4.04-0009-C0001
Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия BG161PO001-1.4.06-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз