Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200509615 "ФИНАНС ОДИТИНГ" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна, ул. “Цар Асен” №68, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна BG161PO001-1.4.05-0018-C0001
Внедряване на иновативен продукт в производството на пътни знаци в „Зебра” ООД BG161PO003-1.1.04-0086-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз