Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113583148 Терра Принт
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник ул. "Юрий Гагарин" бл. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Структурите на гражданското общество – обединени в различията BG051PO002-2.3.02-0017-C0001
"Разработване на прототип лъчево третиране на медицински и билогични материали" BG161PO003-1.1.05-0149-C0001
В подкрепа на Перник за следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз