Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110057680 ЕТ "Ловеч прес - Мирослав Илиев"
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч ул. Професор Иширков 7А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Достоен и пълноценен живот” BG051PO001-5.2.06-0008-C0001
ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА BG051PO001-5.1.04-0005-C0001
Квалификация и мотивация на безработни лица-предпоставка за успешна реализация на трудовия пазар BG051PO001-1.1.10-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз