Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175971503 Обединение "ГЕО 03"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" 5




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване свлачище на обходен път в местността ”Белия камък”, квартал ”Каптажа”, град Смолян” BG161PO001-1.4.03-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз