Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200290192 "Пейнт Бокс ЕООД" - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, жк "Младост" 1, бл.90, вх. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение BG161PO001-1.1.01-0129-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз