Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121911580 Контрол инженеринг АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. Витоша 115, ет.4, ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА СТРАЛДЖА BG161PO001-4.1.01-0044-C0001
Предотвратяване от наводнения на селата Кукорево и Окоп, община Тунджа BG161PO001-1.4.06-0008-C0001
Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия BG161PO003-2.3.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз