Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200674871 СМАЙЛ ШОП ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. Княз Ал. Батенберг №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация за производство на бетонови изделия BG161PO003-2.1.04-0918-C0001
„Грижа в дома – предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник на територията на община Левски” BG051PO001-5.2.07-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз