Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817045641 Хемустурист АД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. Емануил Манолов №14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки BG051PO001-3.3.04-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз