Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175326185 „ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1504, общ. Столична, ул. „11-ти август” 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на свлачището в с. Планиница BG161PO001-1.4.03-0007-C0001
Техническа помощ за подпомагане стратегическото развитие на железопътния сектор в Република България BG161PO004-5.0.01-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз