Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175019866 "Евро Транс 99" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Плиска", бл.1, бх.Е, ап.108
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ISO 9001:2000, РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И КОМПЮТЪРНА МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO003-2.1.03-0132-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз