Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "ДЖИ ПОИНТ ПЛЮС" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул.Ген.Едуард И.Тотлебен 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и внедряване на система за по-лесна адаптация на работниците и служителите на „Инфосорс“ ЕООД BG051PO001-7.0.07-0020-C0001
Въвеждане на нов процес на управление на производството в „Спектър“ АД BG161PO003-1.1.07-0323-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз