Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "АГЕНЦИЯ БЕГЕНЕС" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1000 район р-н Триадица ул. "Алабин" No 56
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма” BG051PO002-2.2.14-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз