Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 816089204 "ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район ВЪЗРАЖДАНЕ, ул.ГЕОРГ ВАШИНГТОН No 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене BG161PO001-4.1.04-0051-C0001
"ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз