Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115657184 Сдружение с нестопанска цел "Бизнес център - Бизнес инкубатор Карлово"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Карлово 4300 Карлово бул. Освобождение 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Шанс за реализация на младежите в България BG051PO001-1.1.01-0001-C0001
Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I BG051PO001-1.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз