Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Хардуер БГ" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Липа" 17А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на ISO 9001:2000 във ВПР-РЕКЛАМА ЕООД – гаранция за качество и успех BG161PO003-2.1.03-0147-C0001
“Хъбуърд: иновационна платформа за интегриране на бизнес и социални мрежи” BG161PO003-1.1.05-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз