Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108559590 "Европартнер" ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул."Сан Стефано"№32, ет.4, ап.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОСТРАНСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ BG051PO001-2.1.02-0320-C0001
Повишаване адаптивността на персонала в "Колоре България" ООД чрез подобряване на квалификацията BG051PO001-2.1.02-0402-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз