Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175229448 "Велдия Дизайн" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ж.к. Люлин, бл.120, вх.В
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване адаптивността на персонала в "Колоре България" ООД чрез подобряване на квалификацията BG051PO001-2.1.02-0402-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз