Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123751441 „Мимоза 75” ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ж.к. „Изток”, бл. 41, вх. Е, ап. 127
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на Строителна механизация" АД чрез покриване на международно признати стандарти и въвеждане на ИТ система за управление" BG161PO003-2.1.03-0351-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз