Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175140469 "ИЗАСЕРТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Уилям Гладстон" № 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД” BG161PO003-2.1.03-0236-C0001
Въвеждане и сертифициране на IFS в "Добруджански хляб" АД BG161PO003-2.1.08-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз