Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040004558 ЕТ ПМД – Кладенец – Павел Драганов
Седалище Област: Шумен Oбщина: Нови пазар 9900 Нови пазар Гр. Нови пазар, ул. „Цар освободител” 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновление на читалища в община Добричка BG161PO001-1.1.01-0131-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз