Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108681434 "НАР" ООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Момчилград 6800 Момчилград гр.Момчилград, ул."Маказа" №55
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с.Кос и с.Летовник, община Момчилград BG161PO001-4.1.02-0010-C0001
„Център за обществена подкрепа – Момчилград” BG051PO001-5.2.06-0133-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз