Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112570475 “АДА СОФТ-ОДИТ” ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик гр.Пазарджик, ул."Г.Кръстевич" №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища BG161PO001-1.1.01-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз