Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 837002494 ДИНС – ВК ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен Шумен, ул. Съединение № 109
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на път IV-20058 „Каспичан-Марково” и IV-20059 „Плиска-Върбяне” BG161PO001-2.1.02-0030-C0001
Енергоспестяващи мерки в СОУ "Черноризец Храбър" и детски ясли в гр.Велики Преслав BG161PO001-4.1.03-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз