Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 833172830 Статис АД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора Стара Загора 6000, бул. ”Славянски” № 45 ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейско сътрудничество за европейски просперитет BG161PO001-4.2.01-0012-C0001
"Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" BG161PO001-1.5.03-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз