Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123636802 "ОДИТ МД" ЕООД, гр. Стара Загора
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр.Стара Загора, ул.”Георги Кюмюрев” №46,ап1 управител: Мина Борисова Димитрова - дипломиран експерт счетоводител
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За децата на Стара Загора - с отговорност и любов BG161PO001-1.1.01-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз