Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106569632 "СТИВ" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул. "Софроний Врачански" № 17




Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване на конкурентоспособността на "СТИВ" ЕООД чрез инвестиции в съвременнни технологии и оборудване" 18.02.2011 124 125 86 888 39 855 86 888 12,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан BG161PO005-3.0.01-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз