Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 818047531 ЕТ "РОСИ-РОСА ОВЧАРОВА"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали 6600, гр.Кърджали, кв."Възрожденци", бл.52 А, ап.27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Дом за всяко дете-2” BG051PO001-5.2.12-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз